Overslaan naar content

Laboratoriumassistent

Texel, Noord-Holland, NederlandCoastal Systems (COS)

Functieomschrijving

De afdeling Coastal Systems (COS) van het NIOZ is op zoek naar een laboratoriumassistent ter ondersteuning van veld- en laboratoriumexperimenten op ongewervelde zeedieren.

HET INSTITUUT
Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) is het nationale oceanografische instituut, en verricht en bevordert academisch excellent multidisciplinair fundamenteel en grensverleggend toegepast mariene onderzoek. Het NIOZ richt zich op wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die van belang zijn voor het functioneren van oceanen en zeeën. Het NIOZ fungeert als nationale mariene onderzoek facilitator (NMF) voor de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap.


DE AFDELING
De NIOZ-afdeling Coastal Systems (COS) bestudeert mariene ecosystemen aan de kust en hun populaties van vissen, vogels en andere zeedieren. COS concentreert zich op belangrijke fysieke, chemische en biologische processen die de productiviteit en het ecologisch functioneren van kustgebieden bepalen. COS bestudeert het kustecosysteem als één geheel door de belangrijkste ecosysteemcompartimenten (water, sediment, microalgen, macrozoöbenthos, parasieten, vissen en vogels) in onderlinge samenhang te beschouwen. Belangrijke gebieden waar COS werkt zijn de Waddenzee en de Nederlandse kustzone van de Noordzee, maar we bestuderen ook kustsystemen in andere delen van de wereld.


DE VACATURE

De hoofdtaak van deze laboratoriumassistent (LA) is het faciliteren van onderzoek binnen COS.

 • De LA is verantwoordelijk voor het, in hoge mate van zelfstandigheid, uitvoeren van laboratoriumexperimenten in het onderzoekaquarium van het NIOZ.
 • De LA is verantwoordelijk voor de samenwerking met de afdeling NMF en andere assistenten bij COS om de experimentele faciliteiten te onderhouden, zoals onder meer doorstroomcultuurkamers die worden gebruikt voor gecontroleerde laboratoriumexperimenten. Daar waar nodig doet de LA aanbevelingen omtrent verbeteringen aan kweeksystemen.
 • De LA verricht administratieve en organisatorische werkzaamheden, zoals het verzamelen en verwerken van informatie en data.
 • De LA stelt zelf prioriteiten, komt met oplossingen en onderneemt waar nodig actie.
 • De LA overziet en bewaakt de voortgang van werkzaamheden, processen en projecten, signaleert knelpunten en informeert daarover.

Vereisten

DE KANDIDAAT

 • Heeft ervaring met het werken aan wetenschappelijke experimenten, bij voorkeur met fysiologische en gedragsmetingen op mariene macrozoöbenthos.
 • Beschikt over een brede vaardigheden op het gebied van het uitvoeren van gecontroleerde experimenten en het onderhouden en exploiteren van de faciliteiten die nodig zijn voor dat mariene onderzoek.
 • Is proactief, flexibel en kan goed in teamverband werken.
 • Is vloeiend in Engels, zowel spreken als schrijven.

​NIOZ wil een transparant instituut zijn met een gezond werkklimaat en een inclusieve cultuur, waar mensen met verschillende achtergronden en genders hun talenten inbrengen en verder ontwikkelen. We streven naar inclusieve besluitvormingsprocessen en verwachten van ons leiderschap zichtbare betrokkenheid, bewustzijn van vooroordelen en culturele intelligentie.


DE VOORWAARDEN

 • Een aanstelling bij het NIOZ is een aanstelling bij NWO-I, voor de duur van 1 jaar.
 • Een nette inschaling in schaal 6/7 conform CAO-WVOI, inpassing in de schaal is afhankelijk van jouw werkervaring en opleidingsniveau en -richting. 
 • De vrijheid om je rol invulling te geven en ruimte en mogelijkheden voor jouw persoonlijke (talent-)ontwikkeling o.a. met behulp van de NIOZ Academy.  
 • 338 vakantie uren op jaarbasis van een full-time werkweek van 40 uur.  
 • Pensioenregeling via ABP, 8% vakantiegeld in mei en een eindejaarsuitkering in december van 8,33%. 
 • 2e klas reizen met het OV wordt 100% vergoed. 
 • Een arbeidsvoorwaardenregeling waarbij het salaris ingeruild kan worden voor vrije dagen of andersom, of je  kan salaris of verlofuren eens per 5 jaar inzetten voor de aanschaf van een fiets met belastingvoordeel. 

Bij vragen over deze vacature kan je contact opnemen met Myron Peck. Voor aanvullende informatie over de selectieprocedure kunt u een mail sturen naar working@nioz.nl. 

Sluitingsdatum voor deze vacature is 29 februari.


of